ឡូយម្លេះ ស្ងាត់ៗលោកគ្រូមហាជ័យឡើងជានាយកក្រុមហ៊ុននេះនិងក្លាយជាឧកញ៉ា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេបុកប្រហែលជាស្គាល់ច្បាស់ដូចថ្ងៃអ៊ីចឹងនៅលោកគ្រូ មហាជ័យ ដែលជាប្អូនប្រុសបង្កើត​របស់អ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញដ៏ល្បីឈ្មោះហៅម៉ែរួយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយកាលពីពេលកន្លងទៅលោកគ្រូមហាជ័យមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែន ដោយសារតែគាត់អះអាងថាភ្លៀងកក់ខែមួយមេ ដែលធ្លាក់មកកាលពីពេលកន្លងទៅដោយសារតែគាត់បានធ្វើពិធីបួងសួង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងនោះក៏មានអ្នកចេញមុខរិះគន់លោកគ្រូមហាជ័យច្រើនផងដែរ ចំពោះការអះអាងរឿងភ្លៀងធ្លាក់ខាងលើ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែកក្រោយពេលស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈពេលកន្លងមកនេះ ស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១នេះ តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុកមួយឈ្មោះ សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា Cambodia Chamber of Commerceបានបង្ហោះព័ត៌មានមួយទាក់ទងនឹងលោកគ្រូ មហាជ័យឡើងជាឧកញ៉ា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ងាត់ៗចែដាណាដាក់ក្បាច់រាំមួយក្បាច់នេះមក កក្រើកតែម្ដង(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១កន្លងទៅនេះ លោកស្រី ទ្រីដាណាបានបង្ហោះវីដេអូដ៏គួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលមួយ នៃសកម្មភាពរាំលេងកំសាន្តរបស់លោកស្រីនៅខាងក្រោយរថយន្តទំនើបរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្បាច់រាំដ៏អស្ចារ្យ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងនោះលោកស្រី ទ្រីដាណាបានលើកឡើងលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់ខ្លួន ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសារដ៏ខ្លីលើវីដេអូរាំនោះថា បែកធ្លាយចែដាណារាំសាហាវ ប្រាប់គេថាអត់ចេះរាំជឿរអត់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយពេលបានឃើញវីដេអូនៃការរាំលេងកំសាន្តរបស់លោកស្រី ទ្រីដាណារួចមក មានមហាជនជាច្រើនបានចូលទៅខមិនខាងក្រោមនោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សរសើរពីសម្រស់និងក្បាច់រាំរបស់លោកស្រី ទ្រីដាណាថារាំបានល្អនិងសមសួនខ្លាំងណាស់។ដូច្នេះកុំអោយខាតពេលសូមប្រិយមិត្តទៅទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុគ្គលិកវីរៈប៊ុនថាំទៅលឿនបែបនេះ សាច់ញាតិនិងមិត្តភក្ដ័ពិតជាពិបាកទទួលយកណាស់ បានត្រឹមបង្ហោះសារដ៏ក្តុកក្តួលថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជឿជាក់ថាមានប្រិយមិត្តអ្នកអានមួយចំនួនប្រហែលជាបានជ្រាបហើយនៅព័ត៌មានដ៏កក្រើកកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណជា០៣រសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយមានហេតុ ការ ណ៍ព្រះអគ្គី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លេបត្របាក់ចំណតរថយន្តមួយកន្លែងរបស់ក្រុមហ៊ុនវី​រៈ ប៊ុ​ន​ថាំ ស្ថិតនៅគល់​ស្ពាន​ជ្រោយចង្វារ​ខាងកើត ភូមិ​ទី​៣ សង្កាត់​ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌ​ជ្រោយចង្វារ រាជធានី​ភ្នំពេញ រហូតបណ្ដា លអោយបុគ្គលិកម្នាក់ជាប់នៅក្នុងឡាន ទទួលមរណៈភាព។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្រាប់មូលហេតុដែលបណ្ដា លអោយមានហេ តុ ការ ណ៍ខាងលើកើតឡើងមិនទាន់ដឹងប្រភពនៅឡើយទេ

កំសត់ពេកហើយ មានកូន០៧ខែក្នុងផ្ទៃ ឥលូវនាងបែរជាលាចាកលោកដោយសារតែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នារីដ៏ស្រស់សោភាម្នាក់ហើយកំពុងតែមានផ្ទៃពោះ០៧ខែផងនោះ នៅខ្វះតែប៉ុន្មានខែទៀតប៉ុណ្ណោះ នាងដល់ពេលសម្រាប់កូនហើយ មិនគួរណាបែរជានាងត្រូវលាចាកលោកដោយសារឆ្លងជ ម្ងឺកូវីដ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងនោះមិត្តភក្ដ័របស់នា រី ដ៏ស្រស់ស្អាតខាងលើបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយនាងរៀបរាប់ទាំងអួលដើម ក ថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Ri pមិត្ត ពិតជាលឿនណាស់សឹងទទួលមិនបានសុខៗឯងទៅបែបនេះ រយះពេល8ឆ្នាំជាងដែលយើងជាមិត្តនឹងគ្នាពីមុនមានអនុស្សាវរី៍ច្រើនណាស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទោះមួយរយះពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះមិនដែលបានជួបអែងក៏ដោយ តែយើងទើបឆាតយាយលេងសួរអែងកូនបានប៉ុន្មានខែហើយ

ពិរោះណាស់ មិននឹកស្មានថា បវរកញ្ញា ភុំ សោភ័ណ្ឌ មានសម្លេងពិរោះអាចបកស្រាយបទនេះបានល្អអ៊ីចឹងទេ(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានប្រិយមិត្តខ្លះប្រហែលជាធ្លាប់បានស្គាល់ហើយនៅបរវកញ្ញា ភុំ សោភ័ណ្ឌដែលជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Miss World កម្ពុជា ២០២០ ដោយនាងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយចំណេះដឹងរបស់នាងក៏ខ្ពស់ផងដែរ រហូតអាចធ្វើអោយនាងអាចដណ្ដើមបានជាម្ចាស់ពានបរវកញ្ញា Miss World កម្ពុជា ២០២០ 2020ក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើននាក់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែកយើងធ្លាប់តែបានឃើញកញ្ញា  ភុំ សោភ័ណ្ឌដើរបង្ហាញម៉ូតូ ជាតារាម៉ូឌែល តែយើងមិនធ្លាប់បានឃើញនាងបកស្រាយបទចម្រៀងនោះទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទើបតែថ្ងៃទី៣០

អាណិតណាស់ ពិធីការិនីថោនស្រែកដង្ហើយអោយពេទ្យជួយឪពុកនាងផង ទោះពេទ្យខំប្រឹងជួយក៏…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អាណិតស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែក ក្រោយពេលបានឃើញវីដេអូរបស់ពិធីការិនីទូរទស្សន៍ថោន សេង ម៉ូលីនី បានបង្ហោះវីដេអូទាំងហូរទឹកភ្នែកសស្រាក់នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ដង្ហើយហៅក្រុមគ្រូពេទ្យអោយជួយទៅដល់ឪពុករបស់នាងផង ដែលកំពុងតែសម្រាក់ព្យាបាលកូវីដនៅអូឡាំពិក គ្រែF 091។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងវីដេអូស្រែកយំសស្រាក់នោះ សេង ម៉ូលីនីបានសរសេរCaptionពីលើវីដេអូនោះបន្ថែមថា ពុករបស់ខ្ញុំឈ្មោះ សេង គ្រី សម្រាកព្យាបាលនៅអូឡាំពិក គ្រែF 091 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមមេត្តាដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់ជួយពុកខ្ញុំផង សូមលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យនៅមណ្ឌលព្យាបាលកូវីដ

នោះលេងមែនទែនហើយ សុខ រ៉ាស៊ីបញ្ជាក់បែបនេះ ក្រោយលោក អ៊ិន សុភិនមិនសងលុយហើយទាមទារអោយគាត់សុំទោស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជុំវិញរឿងរ៉ាវរបស់ពិធីករដ៏ល្បីឈ្មោះ លោក សុខ រ៉ាស៊ីនិងថៅកែមហាហង្ស លោក អ៊ិន សុភិន មានបញ្ហារឿងជំពាក់លុយមិនសង ទើបលោកសុខ រ៉ាស៊ីបានបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់លើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់លោកដោយរៀបរាប់ថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អត់សងលុយខ្ញុំមួយឆ្នាំហើយ អោយខ្ញុំសុំទោស ចាំជួបគ្នានៅតុលាការចុះ ឡើងដល់សាលាកំពូល ក៏អត់ខ្លាចដែរ ធ្លាប់មានរឿងជាមួយ អ្នកសិល្បៈផ្សេងគេសុំទោស តែខ្ញុំអត់ថោកជាមួយទេ! ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មួយឆ្នាំខ្ញុំហើយ ខ្ញុំតាមអង្វរគេដូចឆ្កែ អោយសងលុយមក មួយខែបង់អោយខ្ញុំ

ព្រឺសម្បុរណាស់ នារីម្នាក់រ៉េបជំនួសអាជ្រុយនិងផ្ដាំទៅអាឡានខ្មៅធ្វើអោយអាជ្រុយលាចាកលោក(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមរម្លឹកឡើងវិញបន្តិចជុំវិញព័ត៌មានមួយនេះ ដោយកាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ប្រមាណជាជាងមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះ នារីដ៏ស្រស់សោភាម្នាក់មានឈ្មោះ គ្រីសុដាឡែន ហៅអាជ្រុយ មានអាយុ១៧ឆ្នាំ បានជិះម៉ូតូជាមួយនឹងសង្សាររបស់នាងដែលជាអតីតកីឡាករបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជា U16 វេលាម៉ោងមួយរំលងអាធ្រាត្រ ហើយក៏ជួបគ្រ ោះ ថ្នា ក់ ច រា ច រ ណ៍ស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចផ្លូវបំបែកជាបួន លើកំណាត់ផ្លូវ៣១០ កែងនឹងផ្លូវ១៤៣

អេមណាស់ ស្ងាត់ៗ រ័ត្ន រចនាដែលល្បីនៅក្នុងបទមេម៉ាយសប្បាយចិត្ត ចេញបទចម្រៀងថ្មី រស់ជាតិប្លែក(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តារាចម្រៀងតាមអាហ្វែឫហៅថាអកកាដង់  រ័ត្ន រចនា បានសាងភាពល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងបទចម្រៀងមរតកដើមមួយបទមានចំណង់ជើងថា មេម៉ាយសប្បាយចិត្ត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយបទចម្រៀងមួយបទនេះបានកែប្រែមុខមាត់ក៏ដូចជាជីវភាពរបស់ រ័ត្ន រចនាអោយមានវាសនាខ្ពស់ត្រដែតមានលុយមានឡានមានផ្ទះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយបទចម្រៀងមួយបទនេះក៏បានធ្វើអោយកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ រ័ត្ន រចនាល្បីរន្ទឺរពេញផ្ទៃប្រទេសផងដែរ ដោយគ្រាន់តែលឺបទចម្រៀងនេះគឺមហាជនគិតដល់ឈ្មោះ រ័ត្ន រចនាមុនគេ បើទោះបីជាបទចម្រៀងនេះជាបទមរតកដើមក៏ដោយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើយើងក្រឡេកទៅមើលរូបរាងរបស់ រ័ត្ន រចនាកាលពីមុននិងឥលូវគឺខុសគ្នាដាច់តែម្ដង ដោយកាលពីមុននាងមានរូបរាងធាត់ហើយមិនសូវស្អាតនោះទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលនាងសម្រក់រាងបានសម្រេចកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ

សុវណ្ណ រិទ្ធី បញ្ជាក់ច្បាស់ៗ ក្រោយគេសួរថាប្អូនមិនព្រមលែងលះ គាត់ តើជាការពិតទេ លោកក៏តបថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជុំវិញរឿងរ៉ាវជីវិតប្ដីប្រពន្ធរបស់លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី រយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំកន្លងមកនេះ ហាក់ដូចជាមានបញ្ហាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់គាត់ ចេះតែមានរឿងរកាំរកូសមិនចេះចប់មិនចេះហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នឹងឩស្សាហ៍ផ្ទុះកក្រើកលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុកខ្លាំងណាស់ ដោយភរិយារបស់លោកតែងតែបង្ហោះរឿងរ៉ាវជាច្រើនពាក់ពន្ធ័នឹងលោកសុវណ្ណ រិទ្ធី។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែករឿងដ៏គួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលនិងកក្រើកបំផុតនោះគឺរឿងឃើញស្បែកជើងមនុស្សស្រីក្នុងឡានហើយភរិយាសុវណ្ណ រិទ្ធីទាមទារបើកទ្វាឡានមើល តែសុវណ្ណ រិទ្ធីថាឡានខូចសោរមិនអាចបើកបានទេ ពេលនោះក៏មានរឿងកា ប់ ឡានបានកើតឡើង រហូតរ ង ការខូចខាតច្រើនគួរសម។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អស់ពីរឿងខាងលើភរិយាលោកសុវណ្ណ រិទ្ធីកាលពីយប់ថ្ងៃទី២៨